Εισαγωγή στο Σύστημα
Παρακαλώ εισάγετε το Κωδικό Χρήστη και το Σύνθημα (Password).
 
  Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
   
 
 

Σχέδιο στήριξης γεωργών της Δυτικής Λευκωσίας για αντιστάθμισμα στο υψηλό κόστος νερού
Υποβολή Αίτησης
Από: 25/07/2022   Μέχρι: 01/08/2022

Καθεστώς 4.1 -Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
Υποβολή Αίτησης
Από: 07/02/2022   Μέχρι: 05/09/2022

Καθεστώς 5.2 - Στήριξη επενδύσεων για αποκατάσταση γεωργικού δυναμικού
Υποβολή Αίτησης
Από: 07/02/2022   Μέχρι: 05/09/2022

Καθεστώς 6.1 - Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών
Υποβολή Αίτησης
Από: 07/02/2022   Μέχρι: 05/09/2022

Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων
Υποβολή Αίτησης
Από: 22/03/2022   Μέχρι: 18/04/2022
Υποβολή Αίτησης με ποινή
Από: 19/04/2022   Μέχρι: 13/05/2022
Τελευταία ημερομηνία τροποποιήσεων στις υποβληθείσες αιτήσεις
30/10/2022

Προαιρετική Συνδεδεμένη Στήριξη Αιγοπροβάτων
Υποβολή Αίτησης
Από: 11/04/2022   Μέχρι: 29/04/2022
Υποβολή Αίτησης με ποινή
Από: 30/04/2022   Μέχρι: 24/05/2022
 
Ημερομηνία Κατοχής Ζωικού Πληθυσμού
31/01/2022  
 

Καλύτερη απεικόνιση με: Mozilla Firefox v.25+, MS Internet Explorer 10+, Google Chrome 31+, Apple Safari 5.1.7+