Συχνά Υποβαλλόμενα Ερωτήματα για το EAS
     
  A. Συχνές Ερωτήσεις για τη χρήση του ΕΑS  
  B. Συχνές Ερωτήσεις Συμβούλων  
     
     
Συχνές Ερωτήσεις για τη χρήση του ΕΑS  
1. Με ποια διαδικασία εξασφαλίζω πρόσβαση στο Σύστημα EAS (Electronic Application Submission);
  Η πρόσβαση στο Σύστημα EAS πραγματοποιείται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του κάθε αιτητή και συγκεκριμένα με την καταχώρηση του Κωδικού Χρήστη και του Συνθήματος (Password).
Αν είστε νέος αιτητής πρέπει πρώτα να αποταθείτε, προσωπικά, στο Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ της περιοχής σας, για να εγγραφείτε στο Μητρώο Αιτητών ΚΟΑΠ και ακολούθως να σας παραχωρηθούν οι κωδικοί πρόσβασής σας στο Σύστημα EAS.
   
2. Πως μπορώ να ανακτήσω το Σύνθημα (Password), για πρόσβαση στο Σύστημα EAS, σε περίπτωση που το έχω ξεχάσει;
Στην οθόνη εισαγωγής του συστήματος επιλέξτε "Ξεχάσατε τον κωδικό σας" και θα μεταφερθείτε στην οθόνη «Ανάκτηση Χαμένου Συνθήματος» όπου θα αναγράψετε τον αριθμό αίτησης και τον αριθμό ταυτότητάς σας έτσι ώστε να σας σταλεί ο κωδικός πρόσβασής σας στο Σύστημα EAS, με ηλεκτρονικό μήνυμα (sms) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που είναι καταχωρημένος στο μητρώο αιτητών ΚΟΑΠ.
   
3. Πως μπορώ να τροποποιήσω το Σύνθημα (Password) για πρόσβαση στο Σύστημα EAS;
Μέσα από την ιστοσελίδα του EAS, επιλέγοντας "Αλλαγή Συνθήματος".
   
4. Πόσο συχνά θα πρέπει να αλλάζω το Σύνθημα (Password);
Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη απαίτηση. Για λόγους ασφαλείας, ωστόσο, συνιστάται το σύνθημα να αλλάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα.
   
5. Ποιες Υπηρεσίες Παρέχονται από το EAS;
• Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων
• Αλλαγή στοιχείων Ενιαίας Αίτησης μετά την υποβολή
• Εκτύπωση Κατάστασης Ενιαίας Αίτησης
• Ενημέρωση για την πορεία της Ενιαίας Αίτησης
• Ενημέρωση για τυχόν τεμάχια με προβλήματα της Ενιαίας Αίτησης
• Αναλυτική Κατάσταση Δεσμεύσεων τεμαχίων στα Μέτρα 10 ή/και 11 του ΠΑΑ 2014-2020
• Αναλυτική Κατάσταση Τεμαχίων Ενιαίας Αίτησης
• Αναλυτική Κατάσταση Πληρωμής Ενιαίας Αίτησης
• Υποβολή Αίτησης Συνδεδεμένης Ενίσχυσης Αιγοπροβάτων (ΣEΑ)
• Εκτύπωση Κατάστασης Αίτησης ΣΕΑ
   
6. Ποιοι μπορούν να εξυπηρετηθούν από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες;
  • Αιτητές Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων
• Αιτητές Συνδεδεμένης Ενισχύσης Αιγοπροβάτων
   
7. Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με την υπηρεσία EAS;
  • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@capo.gov.cy
  • μέσω της Παγκύπριας Γραμμής Εξυπηρέτησης του Αγρότη στον τηλεφωνικό αριθμό 77771999
   
8. Πώς μπορώ να διορθώσω τα προσωπικά μου στοιχεία;
  Ο αιτητής μπορεί να τροποποιήσει τα προσωπικά του στοιχεία επιλέγοντας "Προσωπικά Στοιχεία" από το μενού. Μερικά στοιχεία όπως Ονοματεπώνυμο, Αρ. Ταυτότητας, Αρ. Τραπεζικού Λογαριασμού ΙΒΑΝ, δεν μπορούν να τροποποιηθούν μέσω του Συστήματος EAS και σε αυτή την περίπτωση ο ίδιος ο αιτητής θα πρέπει να αποταθεί στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ.
   
Συχνές Ερωτήσεις Συμβούλων
1.  Ποιος είναι ο ρόλος του συμβούλου;
  Ο ρόλος του συμβούλου είναι η παροχή υπηρεσιών στους αιτητές γεωργούς σε σχέση με την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων
   
2. Ο σύμβουλος θεωρείται υπάλληλος του ΚΟΑΠ;
  Όχι, ο σύμβουλος δε θεωρείται υπάλληλος του ΚΟΑΠ. Είναι ιδιώτης και ως εκ τούτου ο Οργανισμός δεν έχει ουδεμία σχέση με ενδεχόμενη αμοιβή του.
   
3. Ο σύμβουλος θα αμείβεται από τον ΚΟΑΠ;
  Ο σύμβουλος ΔΕΝ θα αμείβεται από τον ΚΟΑΠ. Αναμένεται ότι θα αμείβεται από τον αιτητή/ γεωργό στον οποίο παρέχει υπηρεσίες.
   
4. Ποια έντυπα πρέπει να συμπληρώσει ο σύμβουλος για να υποβάλει την Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων (ΕΑΕΕ) κάποιου αιτητή;
  Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί είναι:

I. Αρχικά ο σύμβουλος θα πρέπει να συνυπογράψει με τον ενδιαφερόμενο γεωργό/αιτητή, σχετική εξουσιοδότηση.
II. Αφού ο σύμβουλος υποβάλει την ΕΑΕΕ συμπληρώνει και συνυπογράφει με τον γεωργό/αιτητή σχετική Βεβαίωση.

Όλα τα πιο πάνω έντυπα είναι διαθέσιμα στο Σύστημα EAS.
   
5. Είναι υποχρεωτικό να συμπληρώνεται η Εξουσιοδότηση και η Βεβαίωση των Συμβούλων;
  Ο κάθε σύμβουλος έχει υποχρέωση να μεριμνά ώστε τα σχετικά έντυπα να υπογράφονται κατάλληλα από τους γεωργούς/αιτητές και τους ίδιους τους συμβούλους. Επίσης ο σύμβουλος έχει την ευθύνη της φύλαξης των εντύπων αυτών για διάρκεια 5 ετών. Ο ΚΟΑΠ προς τούτο, πιθανόν να διενεργήσει σχετικούς ελέγχους.
   
6. Μπορεί ο σύμβουλος να υποβάλει την Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων κάποιου αιτητή χρησιμοποιώντας μόνο τον δικό του κωδικό και σύνθημα;
  Όχι , δεν μπορεί.

Για να εισέλθει στα στοιχεία μίας Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων θα πρέπει , πρώτα, ο σύμβουλος να καταχωρήσει τον κωδικό και το σύνθημά του και μετέπειτα να καταχωρήσει  τον κωδικό και  το σύνθημα του ενδιαφερόμενου αιτητή.
   
7. Μπορεί ο σύμβουλος να ζητήσει και να παραλάβει από τον ΚΟΑΠ τον κωδικό και το σύνθημα κάποιου αιτητή;
  Όχι, οι κωδικοί του κάθε αιτητή μπορούν να δοθούν ΜΟΝΟ στον ίδιο τον αιτητή και σε κανέναν άλλο.
   
8. Ποια είναι τα καθήκοντα των συμβούλων εφόσον ο αιτητής επιλέξει να συνεργαστεί με ένα σύμβουλο;
  Ο σύμβουλος εφόσον ξεκινήσει συνεργασία με κάποιον αιτητή, που επιθυμεί να επιδοτηθεί από τα Σχέδια / Μέτρα / Καθεστώτα της Ενιαίας Αίτησης, θα πρέπει:

 
i. Να υποβάλει ηλεκτρονικά εγκαίρως και ορθά, την Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων.

Περαιτέρω καθήκοντα του συμβούλου εξαρτώνται από την συμφωνία μεταξύ των (σύμβουλος - αιτητής) εμπλεκομένων.
   
9. Ποιες είναι οι επιπτώσεις προς τον αιτητή αν ο σύμβουλος του υποβάλει με λανθασμένα στοιχεία την Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων;
  Σε περίπτωση που ο σύμβουλος υποβάλει την Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων με λανθασμένα στοιχεία υπάρχει το ενδεχόμενο, ο αιτητής, να λάβει μειωμένη ή καθόλου χρηματική επιδότηση για τις αιτούμενες εκτάσεις/τεμάχια του.
   
10. Πού μπορώ να απευθυνθώ για ενημέρωση και διευκρινήσεις/επεξηγήσεις για τα Σχέδια / Μέτρα / Καθεστώτα του ΚΟΑΠ;
  Ο σύμβουλος μπορεί να ενημερωθεί και να αναζητήσει διευκρινήσεις/επεξηγήσεις από:
- Την ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ.
- Τα Επαρχιακά Γραφεία ΚΟΑΠ
- Την Παγκύπρια Γραμμή Εξυπηρέτησης του Αγρότη.

   
11. Πού βρίσκω βοηθήματα για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων;
  Βοηθήματα για την υποβολή της ΕΑΕΕ  είναι διαθέσιμα:
- Στην ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ
- Στο Σύστημα
EAS
- Στα Επαρχιακά Γραφεία ΚΟΑΠ.
   
12. Πού μπορώ να βρω επεξήγηση για έννοιες που χρησιμοποιούνται στον ΚΟΑΠ;
  - Στην ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ.
- Στα Επαρχιακά Γραφεία ΚΟΑΠ.
   
13. Πού βρίσκω την επεξήγηση για τους κωδικούς που χαρακτηρίζουν τα προβληματικά τεμάχια;
  Η επεξήγηση των κωδικών που χαρακτηρίζουν τυχόν προβληματικά τεμάχια κάθε αιτητή βρίσκεται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής της Αίτησης.
   
14. Υπάρχει καθορισμένος αριθμός αιτήσεων που μπορεί κάποιος σύμβουλος να υποβάλει;
  Όχι ο σύμβουλος μπορεί να υποβάλει όσες αιτήσεις επιθυμεί.
   
15. Οι κωδικοί που δόθηκαν τον προηγούμενο χρόνο ισχύουν και τον επόμενο;
  Ναι, οι κωδικοί είναι σε ισχύ εκτός αν ο σύμβουλος επιθυμεί απενεργοποίησή τους και ενημερώσει σχετικά τον ΚΟΑΠ.