Συχνά Υποβαλλόμενα Ερωτήματα για το EAS
     
  A. Συχνές Ερωτήσεις για τη χρήση του ΕΑS  
  B. Συχνές Ερωτήσεις Συμβούλων  
     
     
Συχνές Ερωτήσεις για τη χρήση του ΕΑS  
1. Με ποια διαδικασία εξασφαλίζω πρόσβαση στο δίκτυο EAS (Electronic Application Submission);
  Η πρόσβαση στο δίκτυο EAS πραγματοποιείται εισάγοντας προσωπικό κωδικό πρόσβασης. Στην περίπτωση που ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης σας μπορείτε να αποταθείτε σε οικείο Επαρχιακό Γραφείο για την αποστολή του στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο είτε να χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο «Ξεχάσατε τον κωδικό σας;» από την αρχική οθόνη του ΕΑS .
Αν είστε νέος αιτητής πρέπει να αποταθείτε προσωπικά στο Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ της περιοχής σας.
   
2. Ποιες Υπηρεσίες Παρέχονται από το EAS;
α. Υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων.
β. Αλλαγή στοιχείων της Αίτησης μετά την υποβολή της, μέχρι και τις 31 Μαίου.
γ. Ενημέρωση για την κατάσταση της Αίτησης σας.
δ. Ενημέρωση για την πορεία της Αίτησης σας.
ε. Ενημέρωση για τεμάχια με προβλήματα που τυχόν να έχετε.
στ. Ενημέρωση για τυχόν τεμάχια σας που δεσμεύονται στο ΠΑΑ.
   
3. Ποιοι μπορούν να εξυπηρετηθούν από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες;
  Από το 2013 και μετά, η χρήση του συστήματος EAS για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων είναι υποχρεωτική αφού δεν αποστέλλονται πλέον ταχυδρομικά προεκτυπωμένα έντυπα αιτήσεων. Ο αιτητής μπορεί να χρησιμοποιήσει απευθείας το σύστημα ή μέσω τρίτου φορέα (σύμβουλος, αγροτική οργάνωση, συνεργατικό ίδρυμα κλπ).
   
4.Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με την υπηρεσία EAS;
  α. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@capo.gov.cy
  β. μέσω τηλεφώνου στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη στο τηλέφωνο 77771999
   
5.Αλλαγές στα στοιχεία χρήστη
  α. Πώς μπορεί να αλλαχθεί το σύνθημα (password);
  Μέσα από την ιστοσελίδα του EAS, επιλέγοντας "Αλλαγή Συνθήματος".
   
  β. Κάθε πότε πρέπει να αλλάζεται το σύνθημα (password);
  Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη απαίτηση. Για λόγους ασφαλείας, ωστόσο, συνιστάται το σύνθημα να αλλάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα.
   
  γ. Τι πρέπει να κάνει ένας χρήστης που ξέχασε το σύνθημα (password) του;
  Στην οθόνη εισαγωγής του συστήματος επιλέξτε "Ξεχάσατε τον κωδικό σας" και το σύστημα θα σας αποστείλει στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που έχει δηλώσει (στα προσωπικά στοιχεία) το απόρρητο του σύνθημα.
   
  δ. Πώς μπορούν να διορθώνονται τα προσωπικά στοιχεία του αιτητή;
  Ο αιτητής μπορεί να αλλάζει τα προσωπικά του στοιχεία επιλέγοντας "Προσωπικά Στοιχεία" από το μενού. Μερικά στοιχεία όπως Ονοματεπώνυμο, Αριθμός ταυτότητας, Τραπεζικός λογαριασμός δεν μπορούν να αλλαχτούν μέσω του συστήματος EAS αλλά αυτοπροσώπως στο Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ της περιοχής σας.
   
   
Συχνές Ερωτήσεις Συμβούλων
1.  Ποιος είναι ο ρόλος του συμβούλου;
  Ο ρόλος του συμβούλου είναι η παροχή υπηρεσιών στους αιτητές γεωργούς για την:
- Ορθή, ολοκληρωμένη και έγκαιρη Υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων
   
2. Ο σύμβουλος θεωρείται υπάλληλος του ΚΟΑΠ;
  Όχι, ο σύμβουλος δεν είναι υπάλληλος του ΚΟΑΠ. Είναι ιδιώτης και ως εκ τούτου ο Οργανισμός δεν έχει ουδεμία σχέση με ενδεχόμενη αμοιβή του.
   
3. Ο σύμβουλος θα αμείβεται από τον ΚΟΑΠ;
  Ο σύμβουλος ΔΕΝ θα αμείβεται από τον ΚΟΑΠ. Αναμένεται ότι θα αμείβεται από τον αιτητή/ γεωργό στον οποίο παρέχει υπηρεσίες.
   
4. Ο σύμβουλος θα αμείβεται για την παροχή των υπηρεσιών του στον αιτητή, από τον αιτητή;
  Εναπόκειται στον ίδιο τον σύμβουλο να αποφασίσει κατά πόσο θα χρεώνει την παροχή των υπηρεσιών προς τους αγρότες. Τονίζεται ότι η απόφαση ύπαρξης χρέωσης και το ύψος της επαφίεται στον κάθε σύμβουλο ξεχωριστά.

Ενδεικτικά σημειώνονται τα ακόλουθα:

- Η συμπλήρωση μιας αίτησης είναι μια διαδικασία που μπορεί να πάρει από μερικά δευτερόλεπτα μέχρι και 2 ώρες σε εξαιρετικές περιπτώσεις και περισσότερο.
- Δεν μπορεί να υπάρξει συμβουλή ως προς ομοιόμορφη χρέωση. Απλές αιτήσεις που αποτελούν την πλειοψηφία των περιπτώσεων θα μπορούσαν να χρεώνονταν με ένα ποσό της τάξης των €10-€20. Σύνθετες περιπτώσεις, ανάλογα με τον χρόνο που θα αφιερώνει ο σύμβουλος για τη διεκπεραίωση τους, αναμένεται ότι θα χρεώνονται περισσότερο.
   
5. Ποια είναι η σχέση μεταξύ συμβούλου και ΚΟΑΠ;
  Ο σύμβουλος θα είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του ΚΟΑΠ και των αιτητών/γεωργών. Περαιτέρω ο ΚΟΑΠ είναι διατεθειμένος να προσφέρει όση ενημέρωση, καθοδήγηση και βοήθεια χρειάζεται ώστε ο κάθε σύμβουλος να είναι σε θέση να εξυπηρετεί με το καλύτερο δυνατό τρόπο τον κάθε αιτητή / γεωργό. Ο ΚΟΑΠ προσδίδει μεγάλη σημασία στο θεσμό των συμβούλων και αναμένεται ότι θα ενταθεί ο ρόλος των συμβούλων κατά τα επόμενα έτη με την εφαρμογή την νέας κοινής αγροτικής πολιτικής.
   
6. Πως ένας σύμβουλος δημιουργεί το «πελατολόγιο» του από αγρότες;
  Δεν υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία. Ο κάθε σύμβουλος ενεργεί αυτόνομα για να βρει αγρότες που χρειάζονται τις υπηρεσίες του.

Ο ΚΟΑΠ για αυτό τον σκοπό θα έχει στην διάθεση των αγροτών όλα τα ονόματα των πιστοποιημένων συμβούλων που υπέγραψαν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

Ο κάθε σύμβουλος θα πρέπει να προβεί σε ενέργειες ώστε να είναι εύκολα προσπελάσιμος από όσο γίνεται μεγαλύτερο αριθμό αγροτών που χρειάζονται τη βοήθεια του. Τέτοιες ενέργειες μπορεί να είναι:

• Η παρουσία του στο επαρχιακό γραφείο. Συνηθίζεται όπως οι αγρότες προσέρχονται στα επαρχιακά γραφεία ΚΟΑΠ ώστε να ρωτούν διάφορα θέματα ή και να βοηθούνται στην υποβολή των αιτήσεων τους. Από την εισαγωγή των συμβούλων οι αιτήσεις δεν θα μπορούν να υποβάλλονται από τον εξοπλισμό του Οργανισμού. Συνεπώς αν είναι παρόν στα επαρχιακά γραφεία ΚΟΑΠ κάποιοι σύμβουλοι δυνατόν να ανατρέξουν σε αυτούς οι αγρότες για υποβολή της αίτησης τους. Για να γίνει κάτι τέτοιο ο σύμβουλος θα πρέπει να έχει σύνδεση στο Διαδίκτυο την οποία δεν θα παρέχει ο Οργανισμός. Ο κάθε σύμβουλος μπορεί να αγοράσει σχετικό εξοπλισμό που θα του παρέχει σύνδεση στο διαδίκτυο. Ο Οργανισμός δεν θα απαγορεύσει σε κανένα σύμβουλο να προσεγγίσει τα επαρχιακά γραφεία του προς βοήθεια των αγροτών που θα προτρέχουν σε αυτά για εξηπηρέτηση.
• Επικοινωνία με κοινοτάρχες αγροτικών περιοχών, ώστε να τους παραχωρηθεί χώρος στο οίκημα του κοινοτικού συμβουλίου ή και αλλού για να προσέρχονται οι αγρότες προς εξυπηρέτηση. Ο ΚΟΑΠ έχει ήδη επικοινωνήσει με τους κοινοτάρχες τέτοιων περιοχών για ενημέρωση τους.
   
7. Ποια έντυπα πρέπει να συμπληρώσει ο σύμβουλος για να ενημερώσει το Μ.Γ.Γ ή να υποβάλει την Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων (ΕΑΕΕ) κάποιου αιτητή;
  Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί είναι:

I. Αρχικά ο σύμβουλος θα πρέπει να συνυπογράψει με τον ενδιαφερόμενο γεωργό/αιτητή, σχετική εξουσιοδότηση.
II. Αφού ο σύμβουλος υποβάλει την ΕΑΕΕ συμπληρώνει και συνυπογράφει με τον γεωργό/αιτητή σχετική Βεβαίωση.

Όλα τα πιο πάνω έντυπα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού ή μπορείτε να τα προμηθευτείτε από Επαρχιακό Γραφείο του ΚΟΑΠ.
   
8. Είναι υποχρεωτικό να συμπληρώνεται η Εξουσιοδότηση και η Βεβαίωση των Συμβούλων;
  Ο κάθε σύμβουλος έχει υποχρέωση να μεριμνά ώστε τα σχετικά έντυπα να υπογράφονται κατάλληλα από τους γεωργούς/αιτητές και τους ίδιους τους συμβούλους. Επίσης ο σύμβουλος έχει την ευθύνη της φύλαξης των εντύπων αυτών για διάρκεια 5 ετών. Ο ΚΟΑΠ προς τούτο, πιθανόν να διενεργήσει σχετικούς ελέγχους.
   
9. Μπορεί ο σύμβουλος να υποβάλει την Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων κάποιου αιτήτή χρησιμοποιώντας μόνο τον δικό του κωδικό και σύνθημα;
  Όχι , δεν μπορεί.

Για να εισέλθει στα στοιχεία μίας Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων θα πρέπει , αρχικά, ο σύμβουλος να καταχωρήσει τον κωδικό και σύνθημα του και μετέπειτα να καταχωρήσει και τον κωδικό και σύνθημα του ενδιαφερόμενου αιτητή.
   
10. Μπορεί ο σύμβουλος να ζητήσει και να παραλάβει από τον ΚΟΑΠ τον κωδικό και σύνθημα κάποιου αιτητή;
  Όχι οι κωδικοί του κάθε φυσικού προσώπου μπορούν να δοθούν ΜΟΝΟ στο ίδιο το φυσικό πρόσωπο και σε κανένα άλλο.
   
11. Ποια είναι τα καθήκοντα των συμβούλων εφόσον ο αιτητής επιλέξει να συνεργαστεί με ένα σύμβουλο;
  Ο σύμβουλος εφόσον ξεκινήσει συνεργασία με κάποιον αιτητή, που επιθυμεί να επιδοτηθεί από το Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων του ΚΟΑΠ, θα πρέπει:

i. Να υποβάλει ηλεκτρονικά εγκαίρως και ορθά, την Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων.

Περαιτέρω καθήκοντα του συμβούλου εξαρτώνται από την συμφωνία μεταξύ των (σύμβουλος - αιτητής) εμπλεκόμενων.
   
12. Πόσες φορές τον χρόνο γίνεται υποβολή Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων;
  Η υποβολή Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων γίνεται μία φορά τον χρόνο. Ωστόσο ο αιτητής μπορεί να ανατρέξει στο σύμβουλο σε διάφορες χρονικές στιγμές ώστε ο σύμβουλος να ενεργήσει αντί του αιτητή για διάφορα θέματα σχετικά με την αίτηση του ή και άλλα γεωργικά θέματα.
   
13.  Ποιες ώρες μπορώ να υποβάλω την Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων του πελάτη - αιτητή;
  Η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων  μπορεί να γίνει οποιαδήποτε ώρα της ημέρας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.
   
14. Ποιες είναι οι επιπτώσεις προς τον αιτητή αν ο σύμβουλος του υποβάλει με λανθασμένα στοιχεία την Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων;
  Σε περίπτωση που ο σύμβουλος υποβάλει την Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων με λανθασμένα στοιχεία υπάρχει το ενδεχόμενο, ο αιτητής, να λάβει μειωμένη ή καθόλου χρηματική επιδότηση για τις αιτούμενες εκτάσεις/τεμάχια του.
   
15. Πως κατοχυρώνεται ο αγρότης ότι ο σύμβουλος έχει υποβάλει ορθά την αίτηση του;
  Ο μόνος τρόπος κατοχύρωσης του αγρότη είναι η υπογραφή της εξουσιοδότησης. Το εν λόγω έντυπο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.
   
16. Που μπορώ να απευθυνθώ για ενημέρωση και διευκρινήσεις/επεξηγήσεις για τα Σχέδια / Μέτρα / Καθεστώτα του ΚΟΑΠ;
  Ο σύμβουλος μπορεί να ενημερωθεί και να αναζητήσει διευκρινήσεις/επεξηγήσεις από:

- Την ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ.
- Τα οικεία για αυτούς Επαρχιακά Γραφεία, όπου μπορεί να ενημερωθεί προφορικώς από τους υπαλλήλους του ΚΟΑΠ ή να προμηθευτούν το ενημερωτικό έντυπο του ΚΟΑΠ.
   
17. Που βρίσκω βοηθήματα την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων και για την ενημέρωση του Μ.Γ.Γ;
  Βοηθήματα για την υποβολή της ΕΑΕΕ  υπάρχουν:

- Στην ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ
- Στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής της Αίτησης
- Στα οικεία για αυτούς Επαρχιακά Γραφεία, όπου μπορείτε να ενημερωθείτε προφορικώς από τους υπαλλήλους του ΚΟΑΠ ή να προμηθευτείτε το ενημερωτικό έντυπο του ΚΟΑΠ.
   
18. Που μπορώ να βρω επεξήγηση για έννοιες που χρησιμοποιούνται στον ΚΟΑΠ;
  - Στην ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ.
- Στα οικεία για αυτούς Επαρχιακά Γραφεία, όπου μπορείτε να ενημερωθείτε προφορικώς από τους υπαλλήλους του ΚΟΑΠ ή να προμηθευτείτε το ενημερωτικό έντυπο του ΚΟΑΠ.
   
19. Που βρίσκω την επεξήγηση για τους κωδικούς που χαρακτηρίζουν τα προβληματικά τεμάχια;
  Η επεξήγηση των κωδικών που χαρακτηρίζουν τυχόν προβληματικά τεμάχια κάθε αιτητή βρίσκεται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής της Αίτησης.
   
20. Υπάρχει καθορισμένος αριθμός αιτήσεων που μπορεί κάποιος σύμβουλος να υποβάλει;
  Όχι ο σύμβουλος μπορεί να υποβάλει όσες αιτήσεις επιθυμεί.
   
21. Οι κωδικοί που δόθηκαν τον προηγούμενο χρόνο ισχύουν και τον επόμενο;
  Ναι οι κωδικοί που χρησιμοποιήθηκαν πέρυσι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και φέτος.